Plaatsen geïsoleerde dakpanelen

Afbreken asbesthoudende golfplaten om vervolgens nieuwe geïsoleerde dakpanelen te plaatsen.