Cookie & Gebruiksvoorwaarden

1. Cookiedisclaimer

1.1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login-gegevens te bewaren, enz. 

Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op https://cookiesandyou.com.

 

1.2. Welke soorten cookies gebruiken we?

1.2.1 Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van en het navigeren op onze website. 

1.2.2 Functionele cookies

Dit zijn cookies die uw voorkeur op de website opslaan om het functioneren van onze website te vergemakkelijken en aangenamer te maken. 

 

1.3. Hoe kan je je cookies beheren?

De meeste webbrowsers aanvaarden automatisch cookies. Indien je dit niet wenst kan je via je browserinstellingen de installatie van cookies weigeren. Reeds geïnstalleerde cookies kan je op elk moment verwijderen van je computer of mobiel toestel. 

Op https://cookiesandyou.com kan je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze terugvinden om cookies te beheren, te weigeren en te verwijderen.

 

1.4. Wat met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens die u op onze website nalaat zullen worden verwerkt volgens onze Privacyverklaring. Noteer dat uw browser mogelijks ook persoonsgegevens zal opslaan in geval u toestemming hiertoe zou gegeven hebben. 

 

1.5. Meer informatie nodig?

Indien u meer informatie wenst over ons cookiebeleid, kunt u ons steeds contacteren via één van de volgende kanalen:

 

2. Gebruiksvoorwaarden website

Het gebruik van de website van www.dakwerkenloggheprinsie.be  is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan                        Dakwerken Logghe Prinsie BVBA, met maatschappelijke zetel te Gaaipersstraat 12, 8800 Roeselare en met ondernemingsnummer BE0675.599.060. 

2.1 GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

2.2 INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging. 

2.3 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u hier onze Data Protection Notice consulteren op de Website.

2.4 COOKIES

Zoals hierboven aangegeven maakt de website gebruik van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.  

2.5 BELGISCH RECHT

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.